Grassroot Soccer lập hat-trick cho thanh niên châu Phi – Ghi chú của GatesGrassroot Soccer lập hat-trick cho thanh niên châu PhiCổng ghi chúSource link