Tencent, PCCW đầu tư vào hãng phim Hollywood để củng cố kho lưu trữ phim – South China Morning PostTencent, PCCW đầu tư vào hãng phim Hollywood để củng cố kho lưu trữ phimBưu Điện Hoa Nam Buổi SángSource link